Regulamin pływalni

Regulamin korzystania z krytej pływalni MDK

1. Kryta pływalnia jest obiektem MDK w Częstochowie.

2. Kryta pływalnia pracuje według harmonogramu, który jest dostępny ogółowi użytkowników poprzez informacje na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej MDK.

3. Kryta pływalnia udostępniana jest na:

a. realizację Programu Powszechnej Nauki Pływalnia dla uczniów klas drugich szkół podstawowych Częstochowy,

b. kursy nauki pływania,

c. wynajem godzin dla szkół, osób prawnych i fizycznych, klubów pływackich, stowarzyszeń,

d. godziny ogólnodostępne na wejścia indywidualne.

4. Na terenie krytej pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia, ratownika lub upoważnionego pracownika MDK.

5. Korzystający z pływalni nie mogą powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, a w szczególności: wchodzić do wody bez zezwolenia (punkt 3 a, b), biegać wokół niecki basenu, używać sprzętu ratunkowego bez uzasadnionej potrzeby, wchodzić na trybuny przez barierki oddzielające basen od trybun, palić papierosów, pić napojów alkoholowych, używać środków odurzających oraz spożywać posiłków.

6. Korzystanie z pływalni może odbywać się wyłącznie w obecności ratownika – pracownika MDK.

7. Ćwiczenia nurkowe i skakanie do wody ze słupków (z zachowaniem szczególnej ostrożności) dozwolone jest wyłącznie za zgodą ratownika.

8. Wejście na krytą pływalnię odbywa się na podstawie:

a. jednorazowego opłacenia wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem w kasie pływalni.

b. wykupionego karnetu. Po wykorzystaniu limitu, karnet może być „doładowany” następną wartością. Karnet jest na okaziciela i stanowi Jego własność.

Na krytej pływalni wprowadzone są trzy rodzaje karnetów o wartości:

- 200 zł. (przy zakupie rabat 20 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

- 100 zł. (przy zakupie rabat 15 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

- 50 zł. (przy zakupie rabat 10 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

9. Ceny biletów i karnetów zawierają VAT.

10. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom z przedszkoli (wstęp pod opieką osoby dorosłej - opłata opiekuna według cennika) oraz po okazaniu aktualnej legitymacji uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz studentom studiów dziennych i zaocznych.

11. Dzieci do lat czterech – wstęp wolny pod opieką osoby dorosłej (opłata opiekuna według cennika).

12. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich opiekunowie grup szkolnych wejście bezpłatnie - 1 opiekun na 15 uczestników.

13. Przed wejściem na pływalnię korzystający dostaje pasek z transponderem. W ramach wniesionej opłaty czas kąpieli wynosi 45 minut + 15 minut na wejście i wyjście, do i z szatni oraz korzystanie z suszarek do włosów, które znajdują się na trybunach. Korzystający z pływalni przy wyjściu zwraca pasek z transponderem w kasie. Wówczas pobyt jest rozliczany. Po przekroczeniu czasu 60 minut od chwili wejścia i wyjścia przez bramkę elektroniczną naliczane będą dopłaty płatne gotówką, w wypadku karnetu zmniejszenie limitu kwotowego na karnecie. Drukowany jest paragon fiskalny.

14. Wejście na teren krytej pływalni możliwe jest wyłącznie po zmianie obuwia. Ubranie wierzchnie wraz z obuwiem (zabezpieczonym w reklamówce) należy pozostawić w szatni ogólnodostępnej.

15. Osoby korzystające z krytej pływalni przechowują odzież osobistą w szatniach krytej pływalni w przeznaczonych do tego szafkach. Wydawanie paska z transponderem przy pomocy którego otwierane są szafki odbywa się po opłaceniu wejścia.

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen