Ocena jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 2.10.2017 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 28,6

pH – 6,9

Chlor całkowity – 0,60 mg/l

Chlor wolny – 0,45 mg/l

Chlor związany – 0,15 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 745 mV

Mętność – <0,20 NTU

Azot azotanowy - 4,7 mg/l

Azotany - 20,8 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,4 mg/l

THM suma - 0,014 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,010 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 31,9

pH – 6,6

Chlor całkowity – 1,42 mg/l

Chlor wolny – 1,23 mg/l

Chlor związany – 0,19 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 779 mV

Mętność  <0,20 NTU

Azot azotanowy - 4,6 mg/l

Azotany - 20,4 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,4 mg/l

THM suma - 0,025 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,024 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - <0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 28,5

pH – 6,9

Chlor całkowity – 0,62 mg/l

Chlor wolny – 0,47 mg/l

Chlor związany – 0,15 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 746 mV

Mętność <0,20 NTU

Azot azotanowy - 4,6 mg/l

Azotany - 20,4 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,6 mg/l

THM - 0,014 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,010 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen