Ocena jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 14.06.2017 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 28,2

pH – 7,4

Chlor całkowity – 0,78 mg/l

Chlor wolny – 0,69 mg/l

Chlor związany – 0,09 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 763 mV

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Eh – 965 mV

Mętność – 0,36 NTU

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,1 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - <4 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 32,8

pH – 7,0

Chlor całkowity – 0,90 mg/l

Chlor wolny – 0,63 mg/l

Chlor związany – 0,27 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 750 mV

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Eh – 949 mV

Mętność – 0,58 NTU

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,8 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - <0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 28,2

pH – 7,4

Chlor całkowity – 0,55 mg/l

Chlor wolny – 0,41 mg/l

Chlor związany – 0,14 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 742 mV

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Eh – 944 mV

Mętność – 0,62 NTU

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,8 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - <4 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen