Ocena jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 30.05.2018 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 28,5

pH – 7,3

Chlor całkowity – 0,63 mg/l

Chlor wolny – 0,55 mg/l

Chlor związany – 0,08 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 754 mV

Mętność – <0,20 NTU

Azot azotanowy - 5,3 mg/l

Azotany - 23,5 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,5 mg/l

THM suma - 0,008 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,007 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 32,3

pH – 7,2

Chlor całkowity – 1,48 mg/l

Chlor wolny – 1,24 mg/l

Chlor związany – 0,24 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 769 mV

Mętność  <0,20 NTU

Azot azotanowy - 5,3 mg/l

Azotany - 23,5 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,9 mg/l

THM suma - 0,017 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,017 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 10 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 28,5

pH – 7,4

Chlor całkowity – 0,58 mg/l

Chlor wolny – 0,43 mg/l

Chlor związany – 0,15 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 759 mV

Mętność <0,22 NTU

Azot azotanowy - 5,4 mg/l

Azotany - 20,9 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,8 mg/l

THM - 0,015 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,015 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen