Ocena jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 17.08.2017 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 29,3

pH – 6,7

Chlor całkowity – 0,58 mg/l

Chlor wolny – 0,49 mg/l

Chlor związany – 0,09 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 779 mV

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Eh – 980 mV

Mętność – 0,20 NTU

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 0,72 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - <4 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 32,7

pH – 6,7

Chlor całkowity – 0,72 mg/l

Chlor wolny – 0,62 mg/l

Chlor związany – 0,10 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 783 mV

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Eh – 982 mV

Mętność – 0,20 NTU

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 0,74 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - <0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 28,2

pH – 6,7

Chlor całkowity – 0,54 mg/l

Chlor wolny – 0,43 mg/l

Chlor związany – 0,11 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 765 mV

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Eh – 967 mV

Mętność – 0,26 NTU

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 0,77 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - <4 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen