Ocena jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 14.04.2017 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 28,1

pH – 7,4

Chlor całkowity – 0,52 mg/l

Chlor wolny – 0,35 mg/l

Chlor związany – 0,17 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 745 mV

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Eh – 947 mV

Mętność – 0,55 NTU

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,8 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - <0 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 31,7

pH – 7,0

Chlor całkowity – 1,09 mg/l

Chlor wolny – 0,79 mg/l

Chlor związany – 0,30 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 713 mV

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Eh – 913 mV

Mętność – 0,20 NTU

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,8 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - <0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 27,9

pH – 7,5

Chlor całkowity – 0,52 mg/l

Chlor wolny – 0,26 mg/l

Chlor związany – 0,26 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 711 mV

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) Eh – 913 mV

Mętność – 0,24 NTU

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,9 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - <4 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen