Ocena jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 02.07.2019 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 28,5

pH – 7,0

Chlor całkowity – 0,55 mg/l

Chlor wolny – 0,40 mg/l

Chlor związany – 0,15 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 752 mV

Mętność – <0,20 NTU

Azot azotanowy - 5,5 mg/l

Azotany - 24,3 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,8 mg/l

THM suma - 0,022 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,018 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - < 4 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 35,1

pH – 7,1

Chlor całkowity – 0,84 mg/l

Chlor wolny – 0,68 mg/l

Chlor związany – 0,16 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 765 mV

Mętność  <0,20 NTU

Azot azotanowy - 5,3 mg/l

Azotany - 23,5 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 3,8 mg/l

THM suma - 0,026 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,024 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 4 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 31,6

pH – 7,0

Chlor całkowity – 0,48 mg/l

Chlor wolny – 0,32 mg/l

Chlor związany – 0,16 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 756 mV

Mętność <0,20 NTU

Azot azotanowy - 5,5 mg/l

Azotany - 24,3 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,0 mg/l

THM - 0,021 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,017 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

Informacja na temat oceny rocznej wody na pływalni MDK.

Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w Decyzji nr NS-BW.9027.9.17.2018 z dnia 26.07.2018r. dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni stwierdzając, że eksploatacja w okresie 02.06.2017r. do 01.06.2018 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, przy ul. Łukasińskiego 50/68.

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen