Ocena jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 27.07.2018 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 28,2

pH – 7,3

Chlor całkowity – 1,11 mg/l

Chlor wolny – 0,80 mg/l

Chlor związany – 0,31 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 741 mV

Mętność – <0,20 NTU

Azot azotanowy - 8,5 mg/l

Azotany - 37,6 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,3 mg/l

THM suma - 0,013 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,011 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - < 4 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 37,3

pH – 7,1

Chlor całkowity – 1,12 mg/l

Chlor wolny – 0,81 mg/l

Chlor związany – 0,31 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 737 mV

Mętność  <0,20 NTU

Azot azotanowy - 8,3 mg/l

Azotany - 36,7 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 3,2 mg/l

THM suma - 0,035 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,033 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 32,1

pH – 7,2

Chlor całkowity – 1,24 mg/l

Chlor wolny – 0,99 mg/l

Chlor związany – 0,25 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 700 mV

Mętność <0,20 NTU

Azot azotanowy - 8,7 mg/l

Azotany - 38,5 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,4 mg/l

THM - 0,013 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,011 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen