Ocena jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 18.10.2018 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 28,9

pH – 7,1

Chlor całkowity – 0,49 mg/l

Chlor wolny – 0,45 mg/l

Chlor związany – 0,04 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 787 mV

Mętność – <0,20 NTU

Azot azotanowy - 4,78 mg/l

Azotany - 21,2 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,6 mg/l

THM suma - 0,013 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,011 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - < 0 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 33,2

pH – 7,1

Chlor całkowity – 0,98 mg/l

Chlor wolny – 0,84 mg/l

Chlor związany – 0,14 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 831 mV

Mętność  <0,20 NTU

Azot azotanowy - 4,8 mg/l

Azotany - 21,2 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,7 mg/l

THM suma - 0,015 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,015 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 5 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 29,9

pH – 7,1

Chlor całkowity – 0,48 mg/l

Chlor wolny – 0,42 mg/l

Chlor związany – 0,06 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 692 mV

Mętność <0,26 NTU

Azot azotanowy - 4,8 mg/l

Azotany - 21,4 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,3 mg/l

THM - 0,010 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,009 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen