Ocena jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 24.04.2018 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 28,6

pH – 7,2

Chlor całkowity – 0,70 mg/l

Chlor wolny – 0,43 mg/l

Chlor związany – 0,27 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 730 mV

Mętność – <0,30 NTU

Azot azotanowy - 5,3 mg/l

Azotany - 23,5 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,9 mg/l

THM suma - 0,008 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,007 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 33,3

pH – 7,3

Chlor całkowity – 0,80 mg/l

Chlor wolny – 0,57 mg/l

Chlor związany – 0,23 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 760 mV

Mętność  <0,28 NTU

Azot azotanowy - 5,3 mg/l

Azotany - 23,5 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,1 mg/l

THM suma - 0,017 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,017 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 28,8

pH – 7,3

Chlor całkowity – 0,62 mg/l

Chlor wolny – 0,44 mg/l

Chlor związany – 0,18 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 734 mV

Mętność <0,25 NTU

Azot azotanowy - 5,4 mg/l

Azotany - 20,9 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,9 mg/l

THM - 0,015 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,015 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen