Cennik usług

CENNIK BILETÓW

Bilet normalny – 10 zł
Bilet ulgowy – 5 zł

Karnet o wartości 50 zł 10 % rabatu 45,00 zł + koszt karnetu 17.70 zł
Karnet o wartości 100 zł 15 % rabatu 85,00 zł + koszt karnetu 17.70 zł
Karnet o wartości 200 zł 20 % rabatu 160,00 zł + koszt karnetu 17.70 zł
Kurs nauki pływania – 15 zajęć 230,00 zł
Pływanie zbiorowe - szkoły, kluby pływackie, stowarzyszenia non-profit  200,00 zł
Pływanie zbiorowe - osoby prawne i fizyczne 340,00 zł
Pływanie zbiorowe - dzieci i młodzież szkolna w grupach zorganizowanych
w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (minimum 15 osób) 3,50 zł od osoby

  1. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom z przedszkoli (wstęp pod opieką osoby dorosłej opłata opiekuna według cennika) oraz po okazaniu aktualnej legitymacji uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz studentom studiów dziennych i zaocznych.
  2. Dzieci do lat czterech – wstęp wolny pod opieką osoby dorosłej (opłata opiekuna według cennika).
  3. Podane ceny zawierają VAT.
  4. Podane ceny dotyczą zajęć indywidualnych i zbiorowych trwających 45 minut.
  5. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich opiekunowie grup szkolnych bezpłatnie - 1 opiekun na 15 uczestników.
  6. Dodatkowa opłata pobierana jest po przekroczeniu 1 godziny pobytu, za każde przekroczone 6 minut wg cennika (dla biletu normalnego 1 zł, dla biletu ulgowego 0,50 zł)

Regulamin krytej pływalni MDK (wyciąg)

Punkt 8. Wejście na krytą pływalnię odbywa się na podstawie:

a. jednorazowego opłacenia wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem w kasie pływalni.

b. wykupionego karnetu. Po wykorzystaniu limitu, karnet może być „doładowany” następną wartością. Karnet jest na okaziciela i stanowi Jego własność.

Na krytej pływalni wprowadzone są trzy rodzaje karnetów o wartości:

- 200 zł. (przy zakupie rabat 20 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

- 100 zł. (przy zakupie rabat 15 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

- 50 zł. (przy zakupie rabat 10 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

 

Punkt 35. Za zniszczone urządzenia i sprzęt użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

 

Punkt 36. W wypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z transponderem pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł., w wypadku zniszczenia zamka w szafce – 100 zł., w wypadku zniszczenia szafki w szatni pływalni – 500 zł. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia innego sprzętu lub urządzeń na krytej pływalni obowiązuje całkowity zwrot kosztów ich naprawy lub zakupu nowego.

 

p. o. Dyrektor MDK
mgr Paweł Musiał

Częstochowa, 22 lipca 2014 roku