Nasi uczestnicy udzielają się w mieście

13-02-2020

Uczestnicy zajęć wokalnych (instruktor: Paweł Sołtysik) uświetniają występy w częstochowskich uroczystościach.

Zobacz wszystkie aktualności