Informacja dla uczestników zajęć MDK

08-06-2020

Informacja dla uczestników zajęć MDK.

Osoby pragnące kontynuować zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (znajdującej się na naszej stronie w Menu) i przesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną (sekretariat@mdk.czest.pl)  lub pocztą polską na adres: Miejski Dom Kultury ul. Łukasińskiego 50/68, 42-207 Częstochowa z dopiskiem „Kontynuacja zajęć”.

Zobacz wszystkie aktualności