Oferty - najem powierzchni

28-12-2021

Informuję, że do dnia 10 stycznia 2022 roku (do godziny 1600) można składać oferty na najem 1,60 m2 powierzchni w budynku Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie przy ul. Łukasińskiego 50/68 na prowadzenie działalności gastronomicznej

(automaty do sprzedaży napojów, artykułów spożywczych).

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie instytucji przy ul. Łukasińskiego 50/68 w godzinach od 800 do 1600. Koperty należy podpisać "Najem powierzchni w Miejskim Domu Kultury w częstochowie).

Umowa będzie zawarta na okres od 17 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r. 
Zobacz wszystkie aktualności