Zapraszamy na wystawy: fotograficzną oraz ceramiczną

14-09-2022

Serdecznie zapraszamy do Salonu Sztuki znajdującego się w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie przy ul. Łukasińskiego 50/68 (I piętro) na otwarcie dwóch wystaw przygotowanych przez uczestników zajęć fotograficznych i ceramicznych, które odbywają się w filii MDK przy ul. Spadzistej 13.

Wystawę fotograficzną przygotowała Pani Beata Karaś- Markowska - instruktor zajęć fotograficznych, a tytuł wystawy brzmi: "Nieoczywiste"

Wystawę ceramiczną przygotowała Pani Kamila Szymczyk- Brzykcy - instruktor zajęć ceramicznych, tytuł wystawy: "Z natury rzeczy"

Prace i eksponaty wystawione zostały już 5 września, jednak wernisaż z udziałem artystów i opiekunów zaplanowano 22 września 2022 o godz. 17:00. Zapraszamy!

foto2022

ceramika2022

Zobacz wszystkie aktualności