Przypominamy!

20-01-2014

W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że

Dzieci i młodzież ucząca się oraz osoby dorosłe do 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, korzystają z zajęć w Miejskim Domu Kultury nieodpłatnie.
Dotyczy to zajęć: choreograficznych, gimnastyki korekcyjnej, muzycznych, wokalnych, teatralnych, modelarskich, ceramicznych, kroju i szycia, plastycznych, fotograficznych, dziennikarsko-literackich.

Ilość miejsc na zajęcia nieodpłatne jest ograniczona- opracowanie na podstawie działalności poprzedniej placówki (Młodzieżowego Domu Kultury). Szczegółowe informacje - sekretariat przy ul. Łukasińskiego.

Dla chętnych uczestników zajęć z gimnastyki relaksacyjnej (jogi) w ramach promocji zajęcia do dnia 30 czerwca 2014 r. nieodpłatne!

Zobacz wszystkie aktualności