VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Parki narodowe w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin chronionych" -

02-06-2022

UWAGA!

Przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych na VI Ogólnopolski Konkuru Plastyczny "Parki narodowe w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin chronionych" do 24 czerwca 2022 r. - liczy się data stempla pocztowego.

Zobacz wszystkie aktualności