Kontakt

Miejski Dom Kultury w Częstochowie

ul. Łukasińskiego 50/68
42-207 Częstochowa

 e-mail: sekretariat@mdk.czest.pl

Telefony:

34 323 12 79
34 323 68 67

Numery wewnętrzne:

21 - Sekretariat
22 - Dyrektor
23
24 - Fax.
25 - Galeria Miejskiego Domu Kultury
26 - Konserwatorzy
27 - Pracownia muzyczna piwnica
28 - Pracownia ceramiczna
29 - Pokój socjalny pracowników
30
31 -
32 - Pracownia choreograficzna
33 - Bufet
34 - Kryta pływalnia - pokój ratowników
35 - Pokój pierwszej pomocy medycznej
36 - Kasa krytej pływalni
37
38 - magazyn (pokój nr 2)
39 - Pracownia muzyczna - parter
40 - Pracownia informatyczna
41 - Pracownia sala 3/12
42 - Pracownia sala 10/11
43 - Reżyserka oświetlenie - sala widowiskowa
44 - Studio nagrań sala widowiskowa
45 - Klub Europejski
46 - Kadry
47 - Pracownia muzyczna II piętro
48 - Księgowość
49 - Organizacja imprez
50 - Głowna księgowa
51
52 - Sala baletowa korytarz
53 - Scena - sala widowiskowa
54 - Szatnia
55 - Garderoba 1
56 - Garderoba 2
57 - Garderoba 3
58 - Reżyserka akustyk - sala widowiskowa
59 - Sala baletowa
60 - Studio nagrań pomieszczenie socjalne


Miejski Dom Kultury w Częstochowie - filia

ul. Spadzista 13
42-216 Częstochowa

Telefony:

034 363-33-09

Numery wewnętrzne:

21 - sekretariat
22 - portiernia
23 - garderoba
24 - pracownia modelarstwa lotniczego
25 - pracownia dziennikarsko- literacka
26 - pracownia ceramiczna
27 - pracownia muzyczna
28 - pracownia krawiecka
29 - pokój socjalny pracowników
30 - pracownia muzyczna I piętro
31 - pracownia choreograficzna
32 - pracownia plastyczna (II piętro)
33 - pracownia krótkofalarska
34 - pracownia fotograficzna
35 - garderoba
36 - garderoba
37 - FAX