Zasady obowiązujące na pływalni podczas trwania pandemii SARS-CoV-2 - aneks do regulaminu pływalni

31-05-2021

Zapisy aneksu do regulaminu opracowane na podstawie informacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższą sytuacją Zarządzający obiektem zobligowany został do wprowadzenia zmian organizacyjnych zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób korzystających z obiektu i  infrastruktury pływalni.

    1.Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo zapoznać się z treścią regulaminu oraz niniejszego aneksu.

 1. Korzystanie z pływalni oznacza akceptację regulaminu i aneksu.
 2. Zabrania się korzystania z pływalni osobom ze złym samopoczuciem, podwyższoną temperaturą ciała oraz mającymi kontakt z osobami zakażonymi.
 3. Przed wejściem do strefy basenowej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na klapki basenowe, w związku z czym należy zaopatrzyć sie w worek (torbę foliową).
 4. Obuwie i okrycia wierzchnie pozostawiane są w szatni ogólnej w strefie wejściowej.
 5. Wejście na krytą pływalnie odbywa się po zakupie jednorazowego biletu wstępu. Zaleca się dokonywania płatności w formie bezgotówkowej.
 6. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba. Czas przebywania przy kasie należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 7. Na teren obiektu mogą wejść jedynie osoby korzystające z pływalni (zakaz przebywania w obiekcie rodziców, opiekunów, itp.)
 8. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem kąpielą, maksymalny czas przebywania na pływalni jednej osoby wynosi 2 godziny.
 9. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do noszenia osłony ust i nosa (maseczka ochronna), z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę ochronną w szatni basenowej.
 10. W strefie wejściowej obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk.
 11. Podczas poruszania się po obiekcie należy zachować zasadę dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m.
 12. W pomieszczeniu szatni basenowej należy korzystać z przydzielonych szafek i przebieralni.
 13. Kryta pływalnia czynna jest w godzinach 14.00 - 22.00.
 14. Maksymalna ilość osób jednocześnie korzystających z pływalni wynosi 25 (50% maksymalnej, dopuszczalnej frekwencji).
 15. Jacuzzi jest wyłączone z użytkowania na czas trwania pandemii.
 16. Ostatnie wejście na pływalnię: godz. 21:00.
 17. W godzinach otwarcia pływalni przewidziane są krótkie przerwy w celu przeprowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych pomieszczeń szatni basenowej, przebieralni i sanitariatów.
 18. Suszarki do włosów zainstalowane w obiekcie zostają wyłączone. Zaleca się korzystanie z własnych urządzeń.
 19. Trybuny zostają czasowo wyłączone z użytkowania. Przebywanie na nich osób postronnych jest zabroniony.
 20. W celu uniknięcia kontaktu dużej grupy osób wyznaczone zostały odrębne wejścia i wyjścia z obiektu. Wejście zorganizowane zostało od strony ul. Okrzei natomiast wyjście od strony ul. Łukasińskiego.  
 21. Pozostałe zasady korzystania z krytej pływalni nie ujęte w aneksie zawarte są w Regulaminie Pływalni MDK.

UWAGA:

W związku z trwającą wciąż pandemią zaleca się, by z pływalni korzystały jedynie osoby uodpornione na wirus SARS-CoV-2 (osoby zaszczepione, ozdrowieńcy), gdyż nawet przy największej staranności i zachowaniu dyscypliny sanitarnej nie ma 100% gwarancji bezpieczeństwa przed wirusem.  

Zobacz wszystkie aktualności