Polska Liryka Ludowa

28-11-2022

26 listopada 2022 odbędzie się widowisko pt.: "Polska Liryka Ludowa", w którym zaprezentują się Chór Filharmonii Częstochowskiej "Collegium Cantorum" (dyrygent Janusz Siadlak), Zespół Pieśni i Tańca "Częstochowa" (choreografia Michał Knaś) oraz aktor częstochowskiego teatru Antoni Rot - recytacja. Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie krytej pływalni oraz w OPK "Gaude Mater".

Polska muzyka ludowa jest świadectwem wielości grup etnograficznych składających się na naród polski i świadczy o zróżnicowaniu warstw społecznych w historii kultury.
Na przestrzeni wielu dziesięcioleci folklor stanowił dla kompozytorów polskich bogate źródło inspiracji.
 Muzyka ludowa to przede wszystkich polskość w najbardziej fundamentalnym wyrazie – to muzyka ludzi, życia codziennego, obrzędów i społeczności. To muzyka barwna i niepowtarzalna, którą wciąż warto odkrywać na nowo – jest w niej autentyczność, prawda i człowiek, bez którego przecież nie byłoby żadnej kultury.

 Zapraszamy Państwa na interdyscyplinarny spektakl muzyczny, podczas którego usłyszymy piękny program złożony z utworów wybitnych polskich kompozytorów, zobaczymy tańce narodowe w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”, a całości dopełnią wiersze wspaniałych polskich poetów.

Pll

Zobacz wszystkie aktualności