Nabór

01-01-2014

Miejski Dom Kultury w Częstochowie ogłasza nabór na zajęcia:

- jogi
- choreograficzne
- teatralne
- nauki gry na instrumentach muzycznych (gitara klasyczna, keyboard, akordeon)
- wokalne
- ceramiczne
- plastyczne
- fotograficzne
- kroju i szycia
- modelarskie
- dziennikarsko- literackie
- gimnastyki korekcyjnej
- aqua aerobiku

Zajęcia rozpoczną się po osiągnięciu określonej grupy uczestników dla danego rodzaju zajęć  i ustaleniu terminu zajęć odpowiadających danej grupie uczestników.

Procedura rekrutacyjna oraz wzory kart zgłoszeń do wypełnienia dostępne są w menu po lewej stronie lub w sekretariacie placówki.

Bieżące informacje dostępne są w sekretariacie placówki przy ulicy Łukasińskiego (tel. 34 323 12 79 wew. 21)

Zobacz wszystkie aktualności