Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Ceramicznego

23-04-2013

Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu zorganizował III Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny „Garnków w gospodarstwie nigdy nie za dużo"

Celem Konkursu Ceramicznego było: rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej ludową twórczością artystyczną, pierwotną sztuką garncarską czy współczesnym wzornictwem form użytkowych. Pogłębianie wiedzy na temat warsztatu ceramicznego. Wymiana doświadczeń z zakresu zdobienia ceramiki. Kształtowanie świadomego odbiorcy sztuki. Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

Zobacz wszystkie aktualności