Ragulamin kursu nauki pływania

 

REGULAMIN KURSU NAUKI PŁYWANIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ
MDK W
CZĘSTOCHOWIE
 
 1. Podczas przebywania na basenie wszyscy uczestnicy kursu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Krytej Pływalni.
 2. Zajęcia odbywają się w niedzielę w godzinach wyznaczonych przez organizatora kursu (Lista uczestników kursu umieszczona na stronie internetowej http://mdk.czest.pl).
 3. Pełny cykl kursu to 20 zajęć 45 minutowych – z możliwością przedłużenia o zajęcia doskonalące pływanie.
 4. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 15 osobowych.
 5. Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 6-ty rok życia.
 6. Koszt 20 godzin zajęć wynosi 310 zł, płatne w dniu zapisu na kurs.
 7. MDK nie zwraca środków finansowych za opuszczone godziny.
 8. Zajęcia niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika, nie przechodzą na kolejny kurs.
 9. W przypadku poważnej choroby, bądź hospitalizowania uczestnika w trakcie trwania kursu, istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów za niewykorzystane zajęcia, po uprzednim uzgodnieniu z działem księgowości.
 10. Uczestnicy wchodzą na zajęcia po okazaniu imiennej karty wstępu, wydawanej na pierwszych zajęciach kursu.
 11. Podczas kursu nauki pływania ,szatnie są  koedukacyjne ,ze względu na dużą  ilość dzieci wymagających opieki osoby dorosłej.
 12. W czasie trwania zajęć rodzice oraz opiekunowie nie mogą przebywać na widowni pływalni.
 13. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody organizatora.
 14. Uczestnictwo w kursie świadczy o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.

Uczestnik kursu zobowiązany jest do:

 1. Posiadania odpowiedniego stroju: kąpielówek lub stroju kąpielowego – czepka pływackiego, klapek kąpielowych gumowych lub silikonowych oraz ręcznika kąpielowego.
 2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie.
 3. Oddania transpondera ,najszybciej jak to możliwe po zakończonych zajęciach, za zgubiony transponder lub nie oddanie go odpowiada uczestnik kursu.

 

Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MDK.

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen